Seminarların mövzuları və qrafiki

demo

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA QEYRİ-HÖKUMƏT
TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ ŞURASININMALİYYƏ YARDIMI İLƏ
HÜQUQİ İSLAHATLARA YARDIM MƏRKƏZİ İCTİMAİ BİRLİYİNİN HƏYATA KEÇİRDİYİ

"AZƏRBAYCANDA ARBİTRAJ İNSTİTUTUNUN İNKİŞAFI
VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN ALTERNATİV HƏLLİ SAHƏSİNDƏ
QANUNVERİCİLİK BAZASINA TƏKLİFLƏRİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ" LAYİHƏSİNİN
İCRASI ÜZRƏ KEÇİRİLƏCƏK

 

Seminarların mövzuları və qrafiki

Xəbər verdiyimiz kimi, Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin bu il təqdim etdiyi “Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi” layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının QHT-lərə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qaliblərindən biri olmuşdur.

Layihənin icrası ilə bağlı mayın əvvəllərindən başlayaraq lazımı təşkilat-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdır.

İyulun sonlarından başlayaraq layihə çərçivəsində müxtəlif mövzularda seminarların keçirilməsinə də start veriləcəkdir.

Artıq bununla bağlı seminarların məruzəçiləri, iştirakçı və dəvətlilərin siyahıları müəyyən edilmiş, müvafiq yer hazırlanmışdır.

Bu il Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin təşkilati dəstəyi ilə Stokholm və Venesiya Arbitraj İnstitutları ilə birgə keçirilmiş praktukum və seminarın iştirakçılarının bir çoxu əvvəlcədən bu seminarlarda iştirak etmək istədiklərini bildirmişlər.

Seminarlarımızın mövzu və qrafiki saytımızın əsas səhifəsində yerləşdirilmişdir.

Layihəyə maraq göstərənlər də seminarda iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.

 

Mövzu

Məruzəçi

Tarix və saat

1.

Mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli üsulları;

Arbitraj, vasitəçilik (mediasiya, konsiliasiya) və s.

Habil İsgəndərli

24. 07. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

2.

Arbitrajın hüquqi təbiəti, səlahiyyəti, məqsədi və vəzifələri;

Arbitraj icraatının prinsipləri;

Mübahisələrin arbitraja aidiyyatı.

Natiq Abdullayev

31. 07. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

3.

.

Arbitraj sazişi, növləri;

Arbitraj sazişi və mülki hüquqi müqavilə;

Atbitraj icraatında tətbiq edilən hüquq.

Habil İsgəndərli

21. 08. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

4.

Arbitrajla bağlı beynəlxalq konvensiyalar və onların hüquqi təbiəti;

«Beynəlxalq arbitraj institutları».

Alidə Mahmudova

28. 08. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

5

Arbitraj reqlamentlərinin ümumi səciyyəsi;

BKAM-ın səlahiyyəti və işə baxılması qaydası;

«Arbitraj xərcləri».

Natiq Abdullayev

10. 09. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

6.

Arbitraj məhkəməsinin qətnaməsi və onun icrası;

Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrası qaydası.

Alidə Mahmudova

17. 09. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

 

Seminar-məşğələlər Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin ofisində 20 dəqiqəlik fasilə də daxil olmaqla 3 saat müddətində keçiriləcək.

Seminar iştirakçılarına sertifikat veriləcək.

Ünvan: Mətbuat prospekti, 18/7, 539-cu məhəllə

Tel: 439 47 22; 439 73 17; Fax: 510 30 94;

Həyata keçirilən layihə barədə ətraflı məlumatı www.legalreform.az ; www.arbitr.az saytlarından ala bilərsiniz.