Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Tədbirlər
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

Tədbirlər

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA QEYRİ-HÖKUMƏT
TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ ŞURASININMALİYYƏ YARDIMI İLƏ
HÜQUQİ İSLAHATLARA YARDIM MƏRKƏZİ İCTİMAİ BİRLİYİNİN HƏYATA KEÇİRDİYİ

"AZƏRBAYCANDA ARBİTRAJ İNSTİTUTUNUN İNKİŞAFI
VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN ALTERNATİV HƏLLİ SAHƏSİNDƏ
QANUNVERİCİLİK BAZASINA TƏKLİFLƏRİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ" LAYİHƏSİNİN
İCRASI ÜZRƏ KEÇİRİLƏCƏK


Seminarların mövzuları və qrafiki

Xəbər verdiyimiz kimi, Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin bu il təqdim etdiyi “Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi” layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının QHT-lərə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qaliblərindən biri olmuşdur.

Layihənin icrası ilə bağlı mayın əvvəllərindən başlayaraq lazımı təşkilat-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdır.

İyulun sonlarından başlayaraq layihə çərçivəsində müxtəlif mövzularda seminarların keçirilməsinə də start veriləcəkdir.

Artıq bununla bağlı seminarların məruzəçiləri, iştirakçı və dəvətlilərin siyahıları müəyyən edilmiş, müvafiq yer hazırlanmışdır.

Bu il Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin təşkilati dəstəyi ilə Stokholm və Venesiya Arbitraj İnstitutları ilə birgə keçirilmiş praktukum və seminarın iştirakçılarının bir çoxu əvvəlcədən bu seminarlarda iştirak etmək istədiklərini bildirmişlər.

Seminarlarımızın mövzu və qrafiki saytımızın əsas səhifəsində yerləşdirilmişdir.

Layihəyə maraq göstərənlər də seminarda iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.


Mövzu

Məruzəçi

Tarix və saat

1.

Mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli üsulları;

Arbitraj, vasitəçilik (mediasiya, konsiliasiya) və s.

Vidadi Mirkamal

24. 07. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

2.

Arbitrajın hüquqi təbiəti, səlahiyyəti, məqsədi və vəzifələri;

Arbitraj icraatının prinsipləri;

Mübahisələrin arbitraja aidiyyatı.

Natiq Abdullayev

31. 07. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

3.

.

Arbitraj sazişi, növləri;

Arbitraj sazişi və mülki hüquqi müqavilə;

Atbitraj icraatında tətbiq edilən hüquq.

Vidadi Mirkamal

21. 08. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

4.

Arbitrajla bağlı beynəlxalq konvensiyalar və onların hüquqi təbiəti;

«Beynəlxalq arbitraj institutları».

Alidə Mahmudova

28. 08. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

5

Arbitraj reqlamentlərinin ümumi səciyyəsi;

BKAM-ın səlahiyyəti və işə baxılması qaydası;

«Arbitraj xərcləri».

Natiq Abdullayev

10. 09. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00

6.

Arbitraj məhkəməsinin qətnaməsi və onun icrası;

Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrası qaydası.

Alidə Mahmudova

17. 09. 2009

başlayır: 15-00

qurtarır: 18-00


Seminar-məşğələlər Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin ofisində 20 dəqiqəlik fasilə də daxil olmaqla 3 saat müddətində keçiriləcək.

Seminar iştirakçılarına sertifikat veriləcək.

Ünvan: Mətbuat prospekti, 18/7, 539-cu məhəllə

Tel: 439 47 22; 439 73 17; Fax: 510 30 94;

Həyata keçirilən layihə barədə ətraflı məlumatı www.lrs.az ; www.legalreform.az ; www.arbitr.az saytlarından ala bilərsiniz.


PRESS-RELİZ: LAYİHƏMİZİN İCRASI ÖLKƏMİZDƏ MÜSTƏQİL
ARBİTRAJ İNSTİTUTUNUN İNKİŞAFINA DƏSTƏK VERƏCƏKDİR


Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin bu il təqdim etdiyi “Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi” layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının QHT-lərə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qaliblərindən biri olmuşdur.

“Layihənin İcra Planı”na uyğun olaraq, mayın 1-dən başlayaraq təşkilati-texniki tədbirlər həyata keçirilir. Nəzərdə tutulan işlərin reallaşdırılması üçün hazırlıq işləri görülür, işçi qrupları yaradılır, tanınmış təcrübəli ekspertlər cəlb olunur. Layihədə nəzərdə tutulan-arbitraj sahəsində nəşr ediləcək kitab üçün materiallar seçilmiş və tərcümə işlərinin yerinə yetirilməsinə dair sifarişlər verilmişdir. Eyni zamanda, “Beynəlxalq Arbitraj haqqında” AR Qanununa əlavə və dəyişikliklər, “Münsiflər Məhkəməsi haqqında” və “Mediasiya haqqında” AR Qanunu layihələrinin və digər normativ aktlara  əlavə və dəyişikliklərin hazırlanıb paket halında müvafiq qurumlara təqdim olunması üçün təşkilati işlər görülür. Hesab edirik ki, ölkədaxili qanunvericiliyə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmaqla BKAM-ın fəaliyyətini inkişaf etdirmək, yəni bütövlükdə ölkəmizdə arbitraj ideyalarını və institutunu inkişaf etdirmək bu gün çox zəruridir. Ancaq bu sahədə müəyyən problemlər var və onların həll olunması vacibdir.
Müstəqil arbitraj institutu kimi BKAM-ın fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinə mane olan və aradan qaldırılmasına ehtiyac duyulan bu problemi qısaca aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
-Arbitraj sahəsində Azərbaycan dilində ədəbiyyat qıtlığı var, dərs vəsaitləri, elmi tədqiqatlar, praktiki təcrübə vəsaitləri demək olar ki, yoxdur. Bu sahə ilə maraqlanan şəxslər, mütəxəssislər yalnız internet vasitəsilə xaricdə dərc olunmuş ədəbiyyatlardan, özü də xarici dillərdə bilgi əldə edə bilirlər. Son vaxtlarda Cəmiyyətin nəşr etdirdiyi qəzet materialları, broşüra və kitablar bu sahədə boşluğu qismən aradan qaldırsa da ədəbiyyat problemi qalmaqdadır.
-Arbitraj ideyasının populyarlığının artırılması və sahibkarlar tərəfindən daha səmərəli anlaşılması üçün məqsədyönlü maarifləndirmə tədbirlərinə zərurət vardır.
-Müasir dünya standartlarına uyğun arbitraj proseslərinin təşkili, mübahisələrin ədalətli və peşəkar həllinə nail olunması üçün yüksək ixtisaslı kadrların çatışmaması problemi var. Azərbaycanda mülki hüquq sahəsində kifayət qədər hüquqşünaslar, mütəxəssislər, alimlər var. Ancaq arbitraj hüququ, arbitraj prosessual hüququ sahəsində mütəxəssislər azdır, hüquqşünasların bu sahədə təcrübələri hələ ki, beynəlxalq standartlarla müqayisədə qənaətbəxş deyil.  
-Beynəlxalq arbitraj institutlarının təcrübəsini əyani şəkildə öyrənmək üçün BKAM-ın arbitrlərinin xaricə ezamiyyələri təşkil olunmalı və yaxud dünyanın nüfuzlu və məşhur arbitraj məhkəmələrinin təcrübəli mütəxəssislərinin Azərbaycana ezamiyyəsini təşkil etmək zəruridir.
-Mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ üsullarla həlli mexanizmlərini daha geniş tətbiq etmək üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə zərurət vardır.
Həyata keçirilən layihənin məqsəd və vəzifələrinə yuxarıda sadalanan bu problemlərin aradan qaldırılması ilə:
- müstəqil arbitraj institutu kimi BKAM-ın fəaliyyətini inkişaf etdirməkdə irəliyə doğru daha bir addım atmaq;
- beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi;
- maarifləndirmə və kadr hazırlığını təmin etmək;
-mübahisəlrin alternativ, məhkəmədənkənar üsullarla həlli mexanizmlərini təkmilləşdirmək məqsədilə qanunvericilik bazasına təkliflər hazırlamaq;
BKAM-ın fəaliyyətində iştirak edəcək peşəkar və təcrübəli kadrların hazırlanması bu qurumun fəaliyyətinə inamı və nəticədə mübahisələrin ədalətli həllini təmin edəcək. Azərbaycanda müstəqil arbitraj institutunda mübahisələri həll edəcək peşəkar kadrların olması xarici və yerli sahibkarlıq subyektlərinin öz hüquqlarını səmərəli müdafiə etməyə, qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq zəminində kommersiya mübahisələrinin həllinə zəmin yaradar. BKAM-ın müstəqil arbitraj institutu kimi inkişafı bütövlükdə regionda sərmayə yatıran beynəlxalq şirkətlərin, xarici sahibkarlıq subyektlərinin maraqlarının təminatında səmərəli rol oynaya bilər ki, bu da öz növbəsində azad sahibkarlıq mühitinin formalaşmasında öz təsirini göstərəcək. Eyni zamanda; ictimaiyyət, sahibkarlıq subyektləri və hüquqşünaslar arasında arbitrajın zərurəti ilə bağlı mülahizələri daha da genişləndirmək, arbitraj ideyasının daha da populyarlaşdırılması, BKAM-ın ölkə daxilində və xaricdə daha yaxşı tanınması üçün maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirmək; BKAM-ın normal fəaliyyəti, kommersiya mübahisələrinin ədalətli, peşəkar və effektli həllini təmin etmək üçün arbitraj hüququ, arbitraj prosessual hüququ sahəsində dünya təcrübəsini, beynəlxalq qanunvericiliyi və ticarət adət-ənənələrini bilən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin (arbitrlərin) hazırlanması; Beynəlxalq arbitraj təcrübəsinin daha yaxından öyrənilməsi üçün BKAM-ın arbitrlərinin xarici ölkələrə ezamiyyəsini və dünyanın arbitraj sahəsində təcrübəli və nüfuzlu institutlarından mütəxəssisin dəvət olunmasını təşkil etmək, onun iştirakı ilə dəyirmi masanın təşkili, təcrübə mübadiləsi və əldə olunan biliklərin BKAM-ın fəaliyyətində tətbiqinə nail olmaq;Arbitraj və mübahisələrin məhkəmədənkənar digər alternativ üsullarla həlli sahəsində ədəbiyyat boşluğunun aradan qaldırılması məqsədilə yeni kitabların çap edilməsi, BKAM-ın nəzdində bütün maraqlanan şəxslər, xüsusən, sahibkarlıq subyektləri, hüquqşünaslar, tələbələr, elmi araşdırmaçılar üçün açıq olan informasiya bankının, kitabxananın yaradılmasına başlamaq; "Beynəlxalq arbitraj haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər, "Mediasiya (barışıq) haqqında" AR Qanunu, "Münsiflər məhkəməsi haqqında" AR Qanunu layihələrinin və bu qanunların qəbul olunması ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsinə və digər normativ aktlarına əlavə və dəyişikliklərin hazırlanması və paket halında təkliflərin Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanlarına təqdim edilməsi.
Hesab edirik ki, bu məqsədlərə nail olmaqla müstəqil arbitraj institutu kimi BKAM-ın inkişafına doğru daha bir real addım atılar. Keçirilən seminar-məşğələlərin nəticəsində Azərbaycanda arbitraj sahəsində mütəxəssislərin və iş adamlarının bilikləri artar, arbitr qismində çıxış edəcək şəxslər yeni təcrübə əldə edərlər. Bu nəticələr azad sahibkarlıq mühitinin formalaşmasına müsbət təsir etməklə yanaşı, bütövlükdə cəmiyyətdə sağlam rəqabət, ədalətlilik, qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq meyllərinə yol açar, Azərbaycan Respublikasının dünya sivilizasiyasına inteqrasiyasını və Azərbaycanda hüquq islahatlarını daha da sürətləndirər. Beləliklə, təqdim olunan layihədə qoyulan məqsədlər təkcə sahibkarlıq mühiti, iş adamları üçün deyil, bütövlükdə cəmiyyət həyatı üçün əhəmiyyətli və zəruridir.
Həyata keçirilən layihənin uğurlu icrası Azərbaycan Respublikasının dövlət rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən hüquqi islahatların, xüsusən, məhkəmə-hüquq islahatlarının dəstəklənməsində mühüm rol oynayacaq və bütövlükdə cəmiyyətin ümumi inkişafı maraqlarına cavab verəcəkdir.
Eyni zamanda, layihənin həyata keçirilməsi daha konkret mənada sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsinə, sosial tərəfdaşlıq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcəkdir. Layihənin həyata keçirilməsindən faydalananların sırasına aşağıdakı qrupları aid etmək olar: BKAM-ın arbitrləri siyahısında olan şəxslər (beynəlxalq və yerli arbitrlər); sahibkarlar, xarici və yerli şirkətlərin rəhbərləri, kommersiya müqavilələrinin bağlanmasını həyata keçirən menecerləri və hüquqşünasları; ixtisaslaşdırılmış iqtisad məhkəmələrinin və ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələrin hakimləri; nümayəndəlik fəaliyyətilə məşğul olan praktik hüquqşünaslar və vəkillər; beynəlxalq arbitraj sahəsi ilə məşğul olan, tədqiqatlar aparan hüquqşünaslar, ali məktəblərin hüquq fakültəsinin müəllimləri və tələbələri, aspirantlar və elmi işçilər; qanunvericilik təşəbbüsləri ilə çıxış etmək səlahiyyəti olan subyektlər. Layihə üzrə nəzərdə tutulan işlər əsas etibarilə Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində həyata keçiriləcək. Layihənin məqsədlərindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı layihə iştirakçılarının xarici ölkəyə ezamiyyəsi nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, göstərilən layihənin reallaşması çərçivəsində aşağıdakı tədbirlərin görülməsi də nəzərdə tutulur: Dəyirmi masanın keçirilməsi: Tədbirdə İş adamlarının, mütəxəssislərin, BKAM-ın arbitrlərinin, dövlət orqanlarının, ümumi və ixtisaslaşmış məhkəmələrin nümayəndələrinin, hakimlərin iştirakı ilə beynəlxalq arbitraj institutunun inkişaf etdirilməsinə dair müzakirələr keçiriləcək, təklif və mülahizələr öyrəniləcəkdir. Seminar-məşğələlərin keçirilməsi: Seminar-məşğələlərdə beynəlxalq arbitrajın mahiyyəti, arbitraj prosesinin aparılması qaydaları, bu sahədə beynəlxalq təcrübəyə dair məlumatlar veriləcək, əyani arbitraj prosesləri təşkil ediləcək. Bu tədbirlərdə BKAM-ın arbitrlərinin, arbitr qismində çıxış etmək istəyən və bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyə qabiliyyətli olan mütəxəssislərin ixtisas səviyyəsinin, bilik və təcrübəsinin artırılması məqsədi gözlənilir. Seminar-məşğələlər müvafiq qrafiklə BKAM-ın təqdim edilən arbitrləri siyahısından seçilmiş 30 nəfər şəxsin iştirakı ilə keçiriləcək.Seminar-məşğələləri təqdim olunan mövzular üzrə arbitraj hüququ və beynəlxalq hüquq üzrə təcrübəli, tanınmış mütəxəssislər aparacaqlar. Beynəlxalq sənədlərin öyrənilməsi, tərcümə və kitab çapı: Mərkəzimizin əməkdaşları tərəfindən arbitraj sahəsində beynəlxalq təcrübə, normativ sənədlər və konvensiyaların toplanması, Azərbaycan dilinə tərcüməsi işi həyata keçiriləcək. Həmin sənədlərin Azərbaycan dilində mütəxəssislərin istifadəsinə verilməsi üçün kitab halında çap edilməsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq sənədlər, konvensiyalar və onların şərhinə dair məlumatlardan ibarət toplu 400 səhifəyə yaxındır. Həmin kitabın 500 nüsxədə çap edilməsi və pulsuz paylanmaqla mütəxəssislərin ixtiyarına verilməsi.
Maarifləndirmə tədbirləri: Dövri mətbuatda məqalələr və TV verilişi: Layihə çərçivəsində mütəmadi olaraq dövri mətbuatda maarifləndirmə məqsədləri ilə informasiya və təhlili yazılar dərc olunacaq. Bununla yanaşı beynəlxalq arbitraj ideyasının daha da populyarlaşdırılması, ölkə ictimaiyyətinə daha geniş təqdim edilməsi məqsədilə layihə çərçivəsində 1 dəfə televiziya verilişinin hazırlanması və nümayişi nəzərdə tutulur. Verilişdə BKAM-ın səlahiyyətləri, işlərə baxması qaydaları, beynəlxalq arbitraj prosesinin predmeti ola biləcək mübahisələrin xarakteri və s. barədə maarifləndirici məlumatlar təqdim edilməklə, mütəxəssislərin iştirakı ilə arbitrajın inkişaf istiqamətləri müzakirə olunacaqdır.Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi sahəsində: Beynəlxalq arbitraj sahəsində formalaşmış təcrübənin öyrənilməsi üçün BKAM-ın əməkdaşlarından və yaxud layihə iştirakçılarından birinin xarici ölkəyə ezam olunması. Beynəlxalq təcrübənin yaxından öyrənilməsi, təcrübə mübadiləsi yolu ilə BKAM-ı beynəlxalq aləmdə tanıtmaq.Qanunvericiliyə təkliflər sahəsində: "Beynəlxalq arbitraj haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər, "Mediasiya (barışıq) haqqında" AR Qanunu, "Münsiflər məhkəməsi haqqında" AR Qanunu layihələrinin və bu qanunların qəbul olunması ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsinə və digər normativ aktlarına əlavə və dəyişikliklərin hazırlanması və paket halında təkliflərin Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanlarına təqdim edilməsi.Beynəlxalq arbitraj sahəsində ədəbiyyat toplanması; BKAM-ın arbitrləri, sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələri, hüquqşünaslar və vəkillər, tələbə və aspirantlar, elmi araşdırmaçılar üçün açıq olan informasiya bankının, kitabxananın yaradılmasına başlamaq; layihənin məqsədləri üçün digər tədbirlərin həyata keçirilməsi, texniki məsələlərin həlli.
6 ay davam edəcək layihənin həyata keçirilməsi ilə aşağıdakı nəticələrin əldə olunacağı gözlənilir: Azərbaycanda arbitraj məhkəməsinin fəaliyyəti barədə daha geniş təbəqələr, hüquqşünaslar və iş adamları daha çox məlumat alacaqlar.
Maarifləndirmə tədbirləri nəticəsində, xüsusən, TV verlişinin efirdə yayılması ilə  arbitrajın populyarlığı artacaq.BKAM-ın fəaliyyəti, işəbaxma qaydaları və proseduru, arbitrajın prinsipləri maraqlanan şəxslərə, şirkətlərin nümayəndələrinə və hüquqşünaslara aydınlaşdırılacaq.Seminar-məşğələlərin nəticəsində gələcək arbitrlərin bilik və ixtisas səviyyələri yüksələcək və onların təcrübəsi qismən artacaq.BKAM-ın dünyada tanınmasına doğru daha bir addım atılacaq və arbitraj prosesi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə imkan yaranacaq.Çap olunacaq kitab arbitraj institutu haqqında beynəlxalq sənədlərin, konvensiyaların Azərbaycan dilində mütəxəssislərə daha çox məlumat əldə etməsinə imkan verəcək. Beynəlxalq arbitraj sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən, mübahisələrin alternativ üsullarla həlli sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik bazasının yaradılmasında real addımlar atılacaq; Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, təqdim olunan layihənin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, təşkilatımız tərəfindən yuxarıda göstərilən və digər problemlərin həlli üçün mütəmadi tədbirlər davam etdirilir.
Layihənin həyata keçirilməsi barədə mütəmadi olaraq dövri mətbuatda məlumatlar veriləcək. Bununla yanaşı, İctimai Birliyin daim fəaliyyətdə olan və yeniləşən internet səhifəsində layihənin həyata keçirilməsi mərhələləri, keçirilən tədbirlər, əldə olunan nəticələr barədə mütəmadi məlumatlar yerləşdiriləcək. Layihənin icrası haqqında sahibkarlar, özəl sektorda çalışan, eləcə də digər praktiki hüquqşünaslar, vəkillər, cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələri, dövlət və qeyri-dövlət təsisatları layihə üzrə görülən tədbirlər vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar. Layihə çərçivəsində hazırlanan kitabın nəşr olunaraq pulsuz paylanması, dövri mətbuatda müxtəlif səpkili məqalə və məlumatların dərci, dəyirmi masanın, seminar-məşğələlərin keçirilməsi layihə haqqında cəmiyyətin informasiya əldə etməsini təmin edəcək.
Qanun layihələrinin təkliflər paketi şəklində müvafiq orqanlara təqdim olunması ilə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək səlahiyyəti olan subyektlər, digər dövlət qurumları, parlamentin üzvləri həyata keçirilən işlər barədə geniş məlumat əldə edəcəklər. Layihənin icrası başa çatdırıldıqdan sonra da bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, İctimai Birlik olaraq ölkəmizdə arbitraj institutunun və mübahisələrin alternativ həlli yollarının inkişaf etdirilməsi ilə mütəmadi məşğul oluruq. Layihənin icrası başa çatdıqdan sonra da bu istiqamətdə tədbirlər davam etdiriləcək: Mübahisələrin məhkəmədənəknar alternativ üsullarla həlli ilə məşğul olmaq üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlığı və daim təkmilləşdirilməsi işi; Maarifləndirmə tədbirlərinin və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin mütəmadi davam etdirilməsi; Yerli mütəxəssislərin beynəlxalq təcrübə və beynəlxalq sənədlərlə mütəmadi tanış olmaları üçün informasiya bazası – kitabxananın yaradılması;  Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrin Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsində həll edilməsi üçün zəruri təşkilati və texniki tədbirlərin görülməsi; Layihə çərçivəsində hazırlanacaq qanunvericiliyə təkliflərin səlahiyyətli orqanlarda müzakirəsi və qəbul edilməsi istiqamətində fəaliyyət; bu qanun layihələrinin qəbul edilməsi ilə, həmçinin, layihənin real nəticələri özünü əyani şəkildə göstərəcək və bununla da ölkəmizdə sivil demokratik dövlət quruculuğunun mühüm əlamətlərindən biri olan müstəqil arbitraj institutunun inkişafına layiqli töhfə verəcəkdir.

BAKIDA İTALİYA VƏ AZƏRBAYCAN ARBİTRAJ
İNSTİTUTLARININ BİRGƏ SEMİNARI KEÇİRİLMİŞDİR

2 may 2009-cu ildə Bakı şəhərində “Hyatt Regency” hotelinin "Bakı" zalında Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi (AAMM) və Venesiya Arbitraj Palatasının birgə seminarı keçirilib. Qeyd edək ki, 29 yanvar 2008-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə  Venesiya Arbitraj Palatası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır və bu seminar da həmin müqaviləyə uyğun olaraq təşkil edilib.

Tədbirdə AAMM-ın direktoru Natiq Abdullayev, rəhbərlik etdiyi qurumun ilbəil genişlənməkdə olan beynəlxalq əlaqələrindən bəhs edərək bildirib ki, seminarın məqsədi İtaliya və Azərbaycanın  arbitraj təcrübəsini öyrənməkdir.
Milli Məclisin İnsan hüquqları daimi komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova deyib ki, dünya indiki inkişafında tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoyub və ölkəmiz də qloballaşan dünyada öz yerini tutmaq üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl islahatlar həyata keçirib, sivil dünya birliyinin tam bərabərhüquqlu üzvünə çevrilib. Professor R.Aslanova  respublikamızda arbitraj ideyalarının yayılması, təbliği və institusional quruculuğunda AAMM-ın mühüm rolundan danışaraq bu qurumun martda Stokholm Arbitrajı ilə də belə bir tədbiri yüksək səviyyədə keçirdiyini qeyd edib, 10-dan ölkənin nüfuzlu arbitraj institutu ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağladığını vurğulayaraq seminarın işinə uğurlar arzulayıb.
1 Saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin sədri Müseyib Hüseynov, Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin (BKAM) sədri Vidadi Mirkamal, Venesiya Arbitraj Palatasının Prezidenti Patrizia Chiampan, Baş katibi Paolo Brugnera, Direktoru Mario Feltrin, Əqli Mülkiyyət Hüquqşünaslar Assosiasiyasının üzvü Fabrizio Seno, Venesiya Vəkillər Şurasının üzvü, Venesiya Beynəlxalq  Mənzil Sahibləri Assosiasiyasının Prezidenti Ruggero Sonino, BKAM-ın baş katibi Alidə Mahmudova və başqalarının çıxışlarında həm İtaliya, həm də Azərbaycanda arbitraj və mediasiyanın hüquqi bazası, qanunvericiliyin əsas tələbləri, inkişaf tarixi, müasir təcrübə və perspektivləri barədə ətraflı məlumat, şərhlər verilib, müxtəlif mövzularda məruzələr dinlənilib, işgüzar müzakirə və fikir, təcrübə mübadiləsi aparılıb, belə tədbirlərin əhəmiyyəti və əməkdaşlığın davam etdiriləcəyi qeyd olunub.
Seminarda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən QHT  rəhbərləri, məhkəmələrin və digər dövlət təşkilatlarının, KİV-lərin nümayəndələri, arbitrlər, hüquqşünaslar, xarici və yerli şirkətlərin təmsilçiləri,  sahibkarlar  iştirak edib.
Seminar respublikamızın kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılıb.
Tədbirin sonunda iştirakçılara Venesiya Arbitraj Palatasının sertifikatları verilib.
İtaliyalı qonaqlar dünya sivilizasiyasının ən qədim məskənlərindən biri sayılan Qobustanda olmuş, Bakı şəhərində və İsmayıllı rayonundakı tarixi yerləri də gəzib.
Qonaqlara xalqımızın tarixi keçmişi, mədəniyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. Qonaqlara hədiyyələr təqdim olunub.
Venesiya Arbitraj Palatasının rəhbərləri ilk dəfə olduqları qonaqpərvər Bakıda gördüklərindən  məmnun qalib, xalqımızın tarixi ilə bağlı yerlərin, abidələrin, eləcə də respublikamızın müasir inkişaf səviyyəsinin onlarda xoş təəssürat yaratdığını bildiriblər.

STOKHOLM TICARƏT PALATASININ ARBITRAJ İNSTITUTU,
AZƏRBAYCAN ARBITRAJ VƏ MEDIASIYA MƏRKƏZI VƏ
BAKER & MCKENZIE ŞIRKƏTININ BIRGƏ TƏDBIRI KEÇİRİLMİŞDİRAzərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı, uğurla həyata keçirilən hüquqi islahatlar ölkəmizdə beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin genişlənməsinə də münbit şərait yaradır, həm də yeni müstəqil qeyri-dövlət qurumlarının yaradılmasını da zəruri edir. Azərbaycanda müstəqil beynəlxalq arbitraj məhkəməsinin təşkili və fəaliyyəti də məhz respublikamızın dünya birliyinə uğurlu inteqrasiyasının təzahürüdür.

11-13 fevralda Bakı şəhərində “Grand Hotel Europe” mehmanxanasında Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin təşkilati dəstəyi ilə Stokholm Ticarət Palatası Arbitraj İnstitutu və “Beyker və Makenzi” Hüquq Firmasının iştirakı ilə beynəlxalq kommersiya arbitrajı üzrə praktikum keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi Mübahisələrə dair İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri Hikmət Mirzəyev, Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin sədri Vidadi Mirkamal və Stokholm Ticarət Palatasının Arbitraj İnstitutunun hüquqşünası Natalya Petrik açılış mərasimində çıxış edərək, arbitraj ideyalarının dünyada getdikcə daha geniş yayılmasından, Azərbaycanda bu sahədə görülmüş müsbət işlərdən, arbitraj institutlarının beynəlxalq əməkdaşlığının əhəmiyyətindən danışıblar. Sonra proqrama uyğun olaraq, Stokholm Arbitrajının və “Beyker və Makenzi” Hüquq firmasının mütəxəssislərinin rus və ingilis dillərində beynəlxalq kommersiya arbitrajında işlərin aparılması üzrə məruzələri dinlənilib, müzakirələr aparılıb.
Tədbirə gələn qonaqlar Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzinin təsisçiliyi ilə yaradılmış Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin, Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin ofisində də olub, qurumun fəaliyyəti, əməkdaşları ilə yaxından tanış ediliblər, azərbaycanlı arbitrləri maraqlandıran sualları cavablandırıb və ölkəmizdə beynəlxalq arbitrajın uğurla fəaliyyət göstərməsindən, bunun üçün hər cür şəraitin mövcud olmasından məmnun olduqlarını bildiriblər, əməkdaşlığın bundan sonra da davam edəcəyini vurğulayıblar.
Fevralın 12-də Parlament binasında Milli Məclisinin İnsan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım Aslanova, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Milli Məclis Aparatının Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin müdiri Lətif Hüseynov və Milli Məclisin bir qrup üzvü Bakıda keçirilən beynəlxalq kommersiya arbitrajı üzrə praktikumun təşkilatçıları ilə görüşmüşlər. Görüşdə Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzinin sədri Fətəli Abdullayev,  Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin direktoru Natiq Abdullayev, Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin sədri Vidadi Mirkamal, Baş katibi Alidə Mahmudova, Stokholm Ticarət Palatasının Arbitraj İnstitutunun hüquqşünası Natalya Petrik, qrup rəhbərləri Vladimir Xvaley, Tatyana Slipaçuk, “Beyker və Makenzi” Beynəlxalq Hüquq Firmasının tərəfdaşı Yonas Benediktsson, “Vinqe” Hüquq Firmasının tərəfdaşı Krister Soderlund iştirak ediblər. Stokholmdan gəlmiş qonaqlar  arbitraj ideyalarının dünyada getdikcə daha geniş yayılmasından, Azərbaycanda bu sahədə mühüm işlərin görüldüyünə şahid olduqlarından, arbitraj institutlarının beynəlxalq əməkdaşlığının əhəmiyyətindən danışaraq səmimi qəbul üçün təşəkkürlərini bildiriblər.
Qonaqlar, həmçinin, Azərbaycanda gördükləri iqtisadi yüksəlişdən, hüquq islahatlarının, Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü olmaq yolunda respublikamızda həyata keçirilən tədbirlərdən məmnun qaldıqlarını da vurğulayıblar.
Qeyd edək ki, 3 gün davam edən praktikumun məqsədi Azərbaycan hüquqşünaslarına təcrübi məşğələlər keçmək, müəyyən mübahisədə arbitraj prosesinin aparılmasının əsasını təşkil edən prinsip və qaydaların tətbiqini əyani şəkildə göstərmək idi. Praktikumda arbitraja dair ərizələr, cavabdehin izahatları, iddia ərizələri və sair əsas sənədlərin hazırlanması da öyrədilib. Bütün praktiki çalışmalar, mühazirələr xarici ekspertlərin rəhbərliyi ilə rus və ingilis dillərində aparılıb, Azərbaycan dilinə sinxron tərcüməsi də təmin edilib. Tədris edilən iş üzrə səhnələşdirilmiş proses rus dilində aparılıb.
Sonda iştirakçılara Stokholm Ticarət Palatasının Arbitraj İnstitutunun müvafiq diplomları verilib.
Xatırladaq ki, İsveç dünyada qədim və zəngin arbitraj ənənəsi olan ölkələrdəndir. Arbitrajla bağlı ilk müddəalar İsveç qanunvericiliyində hələ 1359-cu ildə qəbul edilmişdir. İlk Arbitraj Qanunu isə 1887-ci ildə qəbul olunmuşdur. Stokholm Ticarət Palatası Arbitraj İnstitutu 1917-ci ildə yaradılıb və Palatanın nəzdində ayrı bir qurum kimi fəaliyyət göstərir. 1970-cil illərdə İnstitut ABŞ və SSRİ tərəfindən Qərb-Şərq ticarət mübahisələrinin həlli üçün neytral mərkəz olaraq tanınmışdır. Keçən bu müddət ərzində Stokholm Arbitraj İnstitutu dünyanın ən qabaqcıl arbitraj mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bir müddət əvvəl Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz nəqli ilə bağlı mübahisələrə də Stokholm Arbitrajında baxılır.

AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU