Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Foto-sessiya - ARBİTRAJ SAHƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN-İTALİYA ƏLAQƏLƏRİ İNKİŞAF EDİR
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

Foto-sessiya - ARBİTRAJ SAHƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN-İTALİYA ƏLAQƏLƏRİ İNKİŞAF EDİR
ARBİTRAJ SAHƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN-İTALİYA ƏLAQƏLƏRİ İNKİŞAF EDİR


Soldan sağa: Alidə Mahmudova (AAMM-ın baş katibi), Paolo
Brugnera (Venesiya Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasının baş katibi)Soldan sağa: Françesko De Paolis (Milan Ticarət Palatasının Hüquq Müşaviri),
Alidə Mahmudova (AAMM-ın baş katibi)Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasının Kitabxanasında

AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU