Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Foto-sessiya - AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİ İSTANBUL KONFRANSINDA
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

Foto-sessiya - AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİ İSTANBUL KONFRANSINDA
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA
ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİ İSTANBUL KONFRANSINDASoldan sağa:  Səlcuq Baran (BARAN Hüquq məsləhətxanasının vəkili, BKAM-ın arbitri),
Natiq Abdullayev (AAMM-ın direktoru),
Nuray Ekşi (Mərmərə Universitetinin professoru, BKAM-ın arbitri) və  Fətəli Abdullayev (HİYM-in sədri)


AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU