Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi
HÜQUQİ İSLAHATLARA YARDIM MƏRKƏZİ İCTİMAİ BİRLİYİNİN NÖVBƏTİ SEMİNARI DA MARAQLA QARŞILANMIŞDIR

Hüquqi İslahatlara YardIm Mərkəzi İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi "Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi" layihəsi çərçivəsində keçirilən növbəti 4-cü seminar “Arbitrajla bağlı beynəlxalq konvensiyalar və onların hüquqi təbiəti”; «Beynəlxalq arbitraj institutları» adlanırdı.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə...

HÜQUQİ İSLAHATLARA YARDIM MƏRKƏZİ İCTİMAİ BİRLİYİNİN LAYİHƏSİ ÜZRƏ 3-CÜ SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR

Avqustun 21-də Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin ofisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin (HİYM) həyata keçirdiyi "Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi" layihəsi çərçivəsində “Arbitraj sazişi, növləri; Arbitraj sazişi və mülki hüquqi müqavilə; Atbitraj icraatında tətbiq edilən hüquq. Arbitrajın hüquqi təbiəti, səlahiyyəti, məqsədi və vəzifələri; Arbitraj icraatının prinsipləri; Mübahisələrin arbitraja aidiyyatı” mövzusunda 3-cü seminar keçirilmişdir.

LAYİHƏ ÜZRƏ 2-Cİ SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR
İyulun 31-də Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin ofisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin (HİYM) həyata keçirdiyi "Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi" layihəsi çərçivəsində “Arbitrajın hüquqi təbiəti, səlahiyyəti, məqsədi və vəzifələri; Arbitraj icraatının prinsipləri; Mübahisələrin arbitraja aidiyyatı” mövzusunda 2-ci seminar keçirilmişdir...
HİYM SEMİNARLAR KEÇİRİR
İyulun 24-də Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin ofisində “Mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli üsulları (arbitraj, vasitəçilik-mediasiya, konsiliasiya və s.)” mövzusunda seminar keçirilmişdir.  Seminar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin (HİYM) həyata keçirdiyi "Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi" layihəsi çərçivəsində təşkil olunmuşdur.
“XALQ QƏZETİ” VƏ “OLAYLAR” İNFORMASİYA AGENTLİYİ LAYİHƏMİZ BARƏDƏ XƏBƏR YAYIB

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi “Münsiflər məhkəməsi haqqında” qanun layihəsi hazırlamışdır

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) mübahisələrin alternativ üsullarla həlli sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi sahəsində təkliflər paketi hazırlayır.

HİYM "MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA" QANUN LAYİHƏSİNİ MÜZAKİRƏYƏ TƏQDİM EDİR

MÜTƏXƏSSİSLƏRİN TƏKLİF VƏ RƏYLƏRİNİ GÖZLƏYİR,
ƏVVƏLCƏDƏN TƏŞƏKKÜRLƏRİMİZİ BİLDİRİRİK

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (
HİYM) mübahisələrin alternativ üsullarla həlli sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi sahəsində təkliflər paketi hazırlayır.

HİYM ARBİTRAJ SAHƏSİNDƏ SEMİNARLAR KEÇİRİR

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə bu ilin mayın 1-dən başlayaraq "Azərbaycanda arbitraj institutunun inkişafı və mübahisələrin alternativ həlli sahəsində qanunvericilik bazasına təkliflərin dəstəklənməsi" layihəsini həyata keçirir.

AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU