Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi
Arbitrlər üçün seminarlar başa çatdı
ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə “İnternational Commercial Arbitration” Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən “Azərbaycanda arbitraj (münsif) məhkəməsinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili” proqram layihəsi üzrə tədbirlərin son mərhələsi keçirilib.
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ İNGİLİS DİLİNDƏ NƏŞR EDİLMİŞDİR
“İnternational Commercial Arbitration” Cəmiyyəti ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) “Avrasiya” fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində “Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin Əsasnaməsi” kitabını nəşr etmişdir.
“BENƏLXALQ ARBİTRAJ Qanunvericilik və şərhlər”
Azərbaycanda ilk dəfə beynəlxalq arbitraj
sahəsində sanballı kitab nəşr olunacaq
“International Commercial Arbitration” Cəmiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə respublikamızda ilk dəfə təsis edilən və fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin yaradılmasından keçən müddət ərzində maarifləndirmə məqsədilə bir çox işlər görülüb. BKAM-ın Əsasnaməsi Azərbaycan, ingilis və rus dillərində broşüra şəklində nəşr olunub, dünya internet şəbəkəsinə qoşulmuş internet səhifəsi istifadəyə verilib.
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ NƏŞR EDİLMİŞDİR
“İnternational Commercial Arbitration” Cəmiyyəti ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) “Avrasiya” fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində “Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin Əsasnaməsi” kitabını nəşr etmişdir.
“İnternational Commercial Arbitration” Cəmiyyətinin nəzdində ”Arbitraj” qəzeti açılmışdır
Nəşrin əsas məqsədi ölkəmizdə hüquqi-demokratik dövlət quruculuğuna, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək vermək, mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli vasitələrindən biri olan arbitraj ideyasının təbliği, yayılması, nəzəri-təcrübi əsaslarının öyrədilməsidir.
“MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ: QANUNVERİCİLİK, ŞƏRHLƏR, TƏCRÜBƏ ” KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR
Bu kitab ”Münsiflər məhkəməsi. Qanunvericilik, şərhlər, təcrübə ” mövzusu üzrə ölkə hüquq ədəbiyyatında ilk vəsaitdir. Müəlliflər münsiflər məhkəməsinin mahiyyətini, genezisini, təyinatını, ictimai əsaslarını və müasir dövrdə geniş inkişaf etmiş beynəlxalq ticarətlə qarşılıqlı münasibətini oxuculara çatdırmağa çalışmışdır. Kitabda münsiflər məhkəməsi sisteminin yaranma və inkişafının tarixi etapları, bu vasitələrin inkişaf mexanizmləri açıqlanmışdır. Kitabda, həmçinin bu sahədə ölkə və MDB ölkələrini təcrübəsi ilə beynəlxalq təcrübə tutuşdurulur.
BKAM-ın hakim (arbitr) heyəti formalaşdı
Müstəqil arbitraj institutu kimi Azərbaycanda ilk dəfə Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin fəaliyyətinin təşkili prosesi davam edir. "International Commercial Arbitration" Cəmiyyətinin apardığı maarifləndirmə işi ilə yanaşı, beynəlxalq məhkəmə institutu kimi BKAM-ın təşkilati cəhətdən formalaşması sahəsində də artıq müəyyən işlər görülüb.
AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU