Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər: AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ NƏŞR EDİLMİŞDİR
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ NƏŞR EDİLMİŞDİR
“İnternational Commercial Arbitration” Cəmiyyəti ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) “Avrasiya” fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində “Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin Əsasnaməsi” kitabını nəşr etmişdir.
“Nafta-Press” nəşriyyatında 500 nüsxədə işıq üzü görmüş kitab BKAM-a müraciət etmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.


AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU