Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər: Arbitraj və Mediasiya üzrə elmi – praktiki Seminar
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

Arbitraj və Mediasiya üzrə elmi – praktiki Seminar
Bakı ş. 22 may 2014 – cü il
22 may 2014 – cü il Bakı şəhərində Azərbaycanın Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi, MDB ölkələrində Arbitrajın və Mediasiyanın xüsusiyyətləri mövzusu üzrə elmi – praktiki seminar təşkil etdi.
Seminarın gedişatında MDB ölkələrində arbitrlərin və mediatorların statusunun milli nizamlama məsələləri, arbitrlərin və mediatorların davranış etika kodeksləri, arbitraj və mediasiya prosedurlarının digər xüsusiyyətləri müzakirə edilmişdir.Seminarın onlayn rejimində əksər MDB ölkələrinin ( Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna, Qırğızıstan) peşəkar arbitrləri və mediatorları iştirak etmişdilər.
Qazaxıstan “Respublikasında Vətəndaş və Cinayət Prosesində Mediasiya Prosedurunun Xüsusiyyətləri” mövzusunda Qazaxıstandan Narbayeva Gülmira Kenjebulatovna tərəfindən məruzə səsləndirilmişdir, hansı ki peşəkar mediator və “Mediasiyanın İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birlik Assosiyasının Prezidentidir.
Seminarın bütün iştirakçılarına iştirak haqqında Sertifikatlar verilmişdir.
Azərbaycanın Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin növbəti jurnalında
bu seminarın bütün məruzələrinin dərc olunması nəzərdə tutulmuşdur.

Hörmətlə:                                                         
“Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin”
Baş Katibi  Mahmudova Alidə

Gülmira Kenjebulatovnanın məruzəsinin tam mətni "Məqalələr" bölməsində
AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU