Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər: KİYEVDƏ KEÇİRİLƏCƏK BEYNƏLXALQ KONFRANSA AZƏRBAYCAN ARBİTRAJ VƏ MEDİASİYA MƏRKƏZİ DƏ DƏVƏT EDİLMİŞDİR
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

KİYEVDƏ KEÇİRİLƏCƏK BEYNƏLXALQ KONFRANSA AZƏRBAYCAN ARBİTRAJ VƏ MEDİASİYA MƏRKƏZİ DƏ DƏVƏT EDİLMİŞDİR
Ukraynanın Ticarət-Sənaye Palatası yanında Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin 24-25 may 2012-ci ildə Kiyevdə keçiriləcək beynəlxalq elmi konfransına Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi (AAMM) də dəvət olunmuşdur. Bununla bağlı Palata və Məhkəmə rəhbərlərinin imzası ilə AAMM-nin Baş katibi Alidə Mahmudovanın adına göndərilmiş məktuba konfransın proqramı, qeydiyyat forması da əlavə edilmişdir.
Baş katibimizdən konfransda çıxış etməsi də xahiş edilir.

AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU